Zápis

Školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, v letošním školním roce proběhne v termínu …. elektronická předregistrace. Prosíme, rozklikněte následující odkaz, kde můžete vyplnit elektronickou přihlášku. Při vyplnění bude vygenerováno registrační číslo. S vyplněnou a podepsanou přihláškou a dalšími potřebnými dokumenty se prosím dostavte dne…… do mateřské školy.

Přineste si
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • evidenční list potvrzený pediatrem – VLOŽEN SOUBOR od MŠ
  • kopii rodného listu dítěte
Pokyny k zápisu
  • místo a čas odevzdání dokumenty
  • další potřebné informace
  • seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne ….
Kritéria přijetí
  • trvalý pobyt na Praze 13
  • věk dítěte

Mgr. Miriam – Claudia Tukorová
Ředitelka MŠ Motýlek