Projekty

  • Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

  • Od června 2022 jsme zapojeni do projektu Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství – podílíme se na tvorbě dlouhodobé koncepce, která se vztahuje k vedení praxí žáků a studentů pedagogických oborů budoucích předškolních pedagogů.

  • Od května 2022 jsme zapojeni do projektu Polytechnika a EVVO v naší školce. Z tohoto projektu budou pořízeny nové venkovní prvky do školní zahrady a také bude vybudována nová polytechnická místnost. Ukončení projektu bude v lednu 2023.

  • Ve spolupráci s organizací Meta o.p.s. jsme vytvořili „Příručku pro začleňování dětí s OMJ“.

  • Od září 2021 jsme zapojeni do projektu Šablon III. Z této výzvy budou financovány akce dětí mimo i uvnitř mateřské školy, rozvíjení dětí pomocí IT technologie a také budou pořádaná setkání pro rodiče.

  • Od září 2020 je naše mateřská škola zapojena do Výzvy č.54 s názvem Evropa v naší školce II., která je zaměřena na začleňování dětí s OMJ ( odlišným mateřským jazykem). Díky této výzvě můžeme mít i nadále k dispozici dvojjazyčného asistenta, pořádat setkání pro rodiče dětí s OMJ a také pořádáme kurzy českého jazyka.

  • Naše předškolní děti od září 2019 navštěvují každý měsíc Dům seniorů Zity Kabátové – učíme děti vzájemné spolupráci se seniory, toleranci a pochopení.

Předchozí projekty

  • Projekt Šablony II. byl zaměřen na zkvalitňování předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ, odborná příprava

  • Projekt Šablony II. byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávání dětí v mateřské škole.