Mateřská škola

Motýlek

Informace k balíčku finanční úlevy

150 150 Kateřina Páralová

 • Paní učitelky:
  Lada Padertová
  Mgr. Martina Nutrová
  Třídní tel.: 732 705 625

 • Paní učitelky: 
  Kateřina Hanušková (zást. řed.)
  Kateřina Náhlíková
  Třídní tel.: 604 324 938

  Dvojjazyčná asistentka:
  Anna Oleskevich

 • Paní učitelky: 
  Mgr. Miriam-Claudia Tukorová (řed.)
  Eva Ulvrová
  Tereza Cihelková
  Třídní tel.: 604 446 503

 • Paní učitelky:
  Ivana Hrníčková
  Bc. Lenka Koutková
  Tídní tel.:  732 699 602

Více o školce

Nadstandardní aktivity

Logopedická prevence, kurz češtiny pro děti s OMJ, angličtina, výtvarný kroužek, tenis, plavání, dětské cvičení a další.

Volný pohyb

Třídy s velkým prostorem pro dětské hry, tělocvična a rozsáhlá zahrada rozdělená podle věku.

Jídelna

Školní jídelna připravuje pro děti pestrou stravu.