PROJEKTY

  • od září 2021 jsme zapojeni do projektu Šablon III. Z této výzvy budou financovány akce dětí mimo i uvnitř mateřské školy, rozvíjení dětí pomocí IT technologie a také budou pořádaná setkání pro rodiče.
Publicitaprojektu-sablonyIII

  • Od září 2020 je naše mateřská škola zapojena do Výzvy č.54 s názvem Evropa v naší školce II. která je zaměřena na začleňování dětí s OMJ ( odlišným mateřským jazykem). Díky této výzvě můžeme mít i nadále k dispozici dvojjazyčného asistenta, pořádat setkání pro rodiče dětí s OMJ a také pořádáme kurzy českého jazyka.
20201216103137

Výzva č.28 – Evropa v naší školce – Inkluze a multikulturní vzdělávání

7-MS-Vlasakova_plakat-A3-publicita

  • Naše předškolní děti od září 2019 navštěvují každý měsíc Dům seniorů Zity Kabátové – učíme děti vzájemné spolupráci se seniory, toleranci a pochopení.

Předchozí projekty :

  • Šablony I. – projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávání dětí v mateřské škole.
  • Šablony II. – projekt byl zaměřen na zkvalitňování předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ, odborná příprava