Informace k balíčku finanční úlevy

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy.

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
 • příspěvek či doplatek na bydlení
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi
 • přídavek na dítě
 • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbude méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Při žádosti o příspěvek z fondu solidarity stačí mít trvalé bydliště v Praze.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Postup vyřízení

 1. Zjistěte, zda je Vaše škola zapojena do programu Balíčku pomoci Pražanům.
 2. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity čestné prohlášení není potřeba).
 3. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ce Vaší školy či školky.
 4. Ředitel/ka vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

Aktuální informace k opatřením budou uveřejněny na portálu školství HMP – na internetové adrese:

https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354.

Rodiče mohou žádat od měsíce října 2022 a to vždy do  5. dne v měsíci. Žádost odevzdávejte v kanceláři hospodářky školy – doba přijímání žádostí denně od 8.00 do 14,00 hodin. Z důvodu evidence žádostí, nelze posílat formulář přes paní učitelky.

TISKOPISY: 

Zadost o prominuti uplaty (1)

 

Zadost o prispevek z fondu solidarity

 

 

150 150 Miriam–Claudia Tukorová